Materiały dydaktyczne z przedmiotu "Mineralogia i petrografia"

Przykładowe obrazy mikroskopowe skał

Dla studentów IV semestru specjalności BPiOP, EZiZO