Na stronie zamieszczono przykładowe obrazy mikroskopowe skał magmowych i osadowych oglądanych i opisywanych przez studentów  IV semestru na zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu "Mineralogia i petrografia".

Zajęcia prowadzą:

dr inż. Iwona Jonczy,  Instytut Geologii Stosowanej p. 439

dr Joanna Komorek, Instytut Geologii Stosowanej p. 315

 

Polecana  literatura

Podstawowa

-         Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T.: Mineralogia i petrografia. Skrypt nr 1714. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 1993,

-         Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T.: Mineralogia i petrografia dla górników. Śl. Wyd. Techn., Katowice 1993,

-         Chodyniecka L., Kapuściński T.: Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt nr 1860. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2001,

-         Adamczyk Z., Nowak J.: Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich. Wyd. Pracowni Komputerowej, Gliwice 1999.

 

Specjalistyczna

-         Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wydawnictwo PAE, Warszawa 1993,

-         Bolewski A., Parachoniak W.: Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1982,

-         Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol. Warszawa 1972,

-         Handke M.: Krystalochemia krzemianów. AGH, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczme, Kraków 2005

-         Łydka K.: Petrologia skał osadowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985,

-         Majerowicz A., Wierzchołowski B.: Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990,

-         Manecki A, M. Muszyński (red.): Przewodnik do petrografii. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-dydaktyczne, Kraków 2008.